سلام

/ 4 نظر / 9 بازدید
مرضیه

مے دآنے..؟ آدم هاے ِ ساده.. سآده هم عآشق مے شوند.. سآده صبورے مے کنند.. سآده عشق مے وَرزَند.. سآده مے مانند.. امآ سَــــــخت دِل مے کنند.. آن وقت کہ دل ِ مے کنند.. جــــــــــــان مے دَهند.. سخت میشکنند.. ســـــــخت فرآموش میکنند.. آدم هاے ِ ساده… *** خوشحال میشم بمن سربزنی

رها

گاهی شعر سراغم را میگیرد ٬ گاهی هوای تو تفاوتی نمیکند ، هر دو ختم میشوید به دلتنگی من * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سلام خوبی؟ خوبم امروز یهو دلم واسه اونایی گ لینکشون تو وبم بود تنگید! گفتم ی سر بت بزنم خوشحال شدم فعلن

هویج

هی اینجا مال من بوده ! کی ای تو؟

هویج

آدرس من و آزاد کن :( من این نیستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم